هزینه تایپ پایان نامه ارشد مهندسی نفت

آیا با وجود حضور در کشوری که ذخایر نفتی بالایی دارد و به عنوان دانشجوی ارشد مهندسی نفت، باید برای تایپ پایان نامه در این رشته نیاز به هزینه کردن است؟
دانشجویان ارشد مهندسی نفت به عنوان کسانی که در کشوری نفت خیز زندگی می کنند، از فضای تحقیقاتی بالایی برای انجام مطالعه و تحقیقات بر روی منابع و مناطق نفت خیز کشورمان برخوردارند. از این رو؛ دانشجویان مهندسی نفت باید توانایی برنامه ریزی و مدیریت در چاه های نفتی و انجام عملیات لازم در توسعه و تولید ذخایر نفتی را داشته باشند و برای تایپ پایان نامه هایی با این موضوع هزینه های گزافی را متقبل نشوند.