هزینه تایپ در منزل

آیا اگر تایپ مقاله هایتان را به کسانی که در منزل کار می کنند بسپارید، هزینه کمتری نسبت به تایپیست های دیگر از شما دریافت خواهند نمود؟
تایپ در منزل از شغل هایی است که امروزه رواج زیادی یافته است و بسیاری از افراد برای اینکه توانند درآمدی مناسب داشته باشند، تایپ پروژه های مختلف را در منزل قبول می کنند. آن ها به دلیل نپرداختن هزینه اجاره به مکان خاصی و نداشتن مخارج رفت و آمد هزینه کمتری را نسبت به تایپیست های دیگر از مشتریان دریافت می کنند.