نحوه تایپ متن عربی در ورد

ورد از جمله نرم افزار های تایپ بوده است که علاوه بر تایپ فارسی در ورد در این بخش نحوه تایپ متن و متون عربی در ورد و اعراب گذاری آموزش داده می شود.
با توجه به اینکه نرم افزار های مختلفی وجود دارند که امکان تایپ نیز در هر یک از انها وجود دارد ولی این نرم افزار ورد بوده است که به خوبی توانسته است در بین نرم افزار های مختلف جایگاه ویژه ای را کسب کرده باشد و مورد استقبال همگان قرار گیرد و هر دوره ای می توان با ورژن های جدید این نرم افزار روبه رو شد. تایپ هم که یکی از کارهای مرکز های خدماتی به شمار می رود به متخصص این حرفه تایپ یست ها سپرده می شود که با توجه به داشتن مهارت تایپ خود سفارش های مختلف برای تایپ را تهیه و ارائه دهد. بنابراین نوع سفارش ها برای تایپ متفاوت بوده است اعم از:

 تایپ متون عربی

سفارش تایپ متن عربی

همانطور که گفته شد سفارش ها برای تایپ متفاوت بوده است و یکی از زبان های ارائه داده شده برای تایپ متن، تایپ متن عربی هستند و این تایپ های عربی می تواند هر انچه از انواع متن ها را شامل گردد. این تایپ متن عربی می تواند تایپ قران، نهج البلاغه، متن قرارداد و یا متن یک پایان نامه و … را دربر گرفته باشد.

 تایپ متون عربی

شیوه ی صحیح تایپ عربی در ورد

محیط ورد طوری طراحی شده است که امکان تایپ هر گونه چند زبان مختلف در دنیا را فراهم می سازد و تایپ متن عربی بخشی از ان بوده ولی بایستی با شیوه ی صحیح تایپ عربی توسط صفحه کلید اشنا بوده باشیم و نحوه ی تایپ متون عربی در ورد را می توان اینطور پیش برد، برای تایپ متن عربی و اعراب گذاری باید از کلیدهای ترکیبی مخصوص اعراب گذاری استفاده کرد.این کلیدها عبارتند از:
Shift+ A (فتحه)
Shift+ S (ضمه)
Shift+ D (کسره)
Shift+ Q (تنوین فتحه)
Shift+ W (تنوین ضمه)
Shift+ E (تنوین کسره)
Shift+ F (تشدید)
Shift+ B (أ)
Shift+ N (إ)
Shift+ M (ء)
Shift+Z (ة)
Shift+V (ؤ)
توجه داشته باشید که حرف (ة) در تعداد محدودی از فونت ها (مانند Arabic Style, Tahoma,Times New Roman, Arial, …) فعال است.

 تایپ متون عربی

منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه