قیمت تایپ متون لاتین

تایپ یک متن شیوه های متفاوت و گوناگونی دارد. قیمت تایپ متون لاتین نیز به تعداد خطوط و صفحات متن وابسته است. تایپ متون انگلیسی نسب به متون فارسی زمان بر است.
یک متن، دارای تعداد بسیار زیادی لغت و کلمه است که باید با حوصله تایپ شود. تایپ یک متن لاتین بسیار بیشتر از تایپ متن فارسی زمان نیاز دارد. افراد بسیاری داوطلب تایپ متن های انگلیسی هستند و برای این نوع تایپ، قیمت مناسبی نیز ارائه می دهند. قیمت تایپ متون لاتین، باید قابل پرداخت باشد.