قیمت تایپ انگلیسی در متن فارسی

قیمت تایپ متون گوناگون را به چه طریق محاسبه می کنند؟ ایا قیمت تایپ انواع متن ها متفاوت هستند؟ تایپ متن انگلیسی به فارسی چگونه می باشد؟
انجام کار تایپ و ترجمه تنها بخشی از فعالیت یک مرکز خدماتی بوده است و در هر دوی این حرفه ها نیازمند به متخصص برای انجام هر چه سریع تر انها هستیم. بنابراین یک تایپ یست ماهر با داشتن مهارت تایپ ده انگشتی می تواند هر انچه از انواع متن ها را در کوتاه ترین زمان تایپ نماید. برای مثال می توان به تایپ انگلیسی در متن فارسی اشاره کرد، این دسته از تایپ متن های انگلیسی به فارسی را می توان در بین مجموعه پایان نامه های دید.به این ترتیب قیمت تایپ انگلیسی به فارسی و بالعکس در متن را به تعرفه و نرخ قیمت های متفاوتی همراه هستند.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه